Stichting Aquila
Jouw talent heeft toekomst!

Stichting Aquila biedt in een veilige, stimulerende omgeving
speciaal (basis)onderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet
speciaal onderwijs aan leerlingen die extra begeleiding
nodig hebben. In de regio zijn wij de experts om de talenten
van iedere leerling verder te laten ontwikkelen.

https://www.stichtingaquila.nl/