Coaching

Een belangrijke taak van het praktijkonderwijs is het voorbereiden op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. We bieden een breed onderwijspakket aan waarbij vaardigheden op het gebied van wonen, werken en vrije tijd centraal staan. Voor een deel ligt het onderwijsaanbod vast in leerlijnen, maar we vinden het ook belangrijk dat de leerling aangeeft wat hij/zij wil leren. Dit gebeurt door middel van coachingsgesprekken tussen de leerling en de mentor. Tijdens deze gesprekken wordt de leerling zich bewust van zijn/haar eigen mogelijkheden en leert deze zo goed mogelijk te benutten. Op deze manier proberen wij aan te sluiten op de interesses en mogelijkheden van de individuele leerling.

De coachingsgesprekken vinden driemaal per schooljaar plaats. Tijdens het coachingsgesprek worden er concrete doelen afgesproken over wat de leerling wil leren op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Hierbij kan gedacht worden aan afspraken over werkhouding, sociale vaardigheden, beroepsoriëntatie of theorie.

Deze coachingsgesprekken vinden plaats in de periode van:

- Periode 1: 23 t/m 27 september 2019.

- Periode 2: 20 t/m 24 januari 2020.

- Periode 3: 25 t/m 29 mei 2020.

N.B. In deze weken zijn de leerlingen elke dag om 12.15 uur vrij tenzij ze een coachingssgesprek hebben.

 

 


 

Deze doelen en afspraken worden vastgelegd in het Individueel Ontwikkelings Plan. Het IOP is een document van de leerling waarin hij/zij vastlegt hoe hij zijn toekomst ziet, wat zijn ambities zijn, welke doelen hij wil bereiken en op welke manier hij deze wil bereiken.

Ouders/verzorgers van de leerling worden betrokken bij de inhoud van het IOP. Tweemaal per jaar ondertekenen zij het IOP samen met de leerling en mentor voor de inhoud.