MR

 

Medezeggenschapsraad (M.R.)

 

Elke school voor Voortgezet Onderwijs is wettelijk verplicht om een Medezeggenschapsraad te hebben. De M.R. mag met het bestuur alle onderwerpen bespreken die de school aangaan.  


De raad bestaat uit een personeelsdeel en een ouderdeel. Ook is de directie van de school vaak adviserend lid van de M.R. Dit is bij ons op school ook zo geregeld: de directeur is bij alle vergaderingen van de M.R. als adviseur aanwezig. Het reglement waar de M.R. zich aan dient te houden ligt ter inzage op school.

 

De eerste taak van de M.R. is het behartigen van de belangen van de ouders/verzorgers,  leerlingen en medewerkers van de school.

De raad geeft over bepaalde onderwerpen advies en soms is zelfs instemming nodig voor de bestuurders om verder te mogen gaan met het uitvoeren van het gekozen beleid.

 

Onderwerpen die binnen de M.R. aan bod kunnen komen:

·         de arbeidsvoorwaarden van het personeel,

·         het vakantierooster,

·         de hoogte van de ouderbijdrage,

·         de lestijden, organisatiewisselingen e.d.

·         ook speelt de M.R. een belangrijke rol bij het aanstellen van nieuw personeel.

 

 

 

De M.R. van De Maat bestaat uit de volgende personen:

 

 

Namens het personeel:

 

Dhr. Peter van Blanken voorzitter

( 0529-451062 

8 pvanblanken@demaatpro.nl

 

Dhr. Jan Thijs Heldoorn lid

( 0529-451062

8 jtheldoorn@demaatpro.nl

 

Mevr. Henriëtte Karssing-v/d Molen secretaresse

( 0529-451062

8 hekarssing@demaatpro.nl

 

Namens de ouders/verzorgers:

Mevr. Ilse Schollaardt lid    tel: 0523-614188

Mevr. Bianca Overberg lid  tel: 0523-610104
Dhr. Karel van Almelo lid    tel: 0546-566025

 

Adviserend lid:
Dhr. B. Platzer directeur

( 06-53390182

8 bplatzer@demaatpro.nl

 

 

Indien u meer over de Medezeggenschapsraad wilt weten, kunt u contact opnemen met de voorzitter, Dhr. Peter van Blanken.