MR

 

Medezeggenschapsraad (M.R.)

 

Elke school voor Voortgezet Onderwijs is wettelijk verplicht om een Medezeggenschapsraad te hebben. De M.R. mag met het bestuur alle onderwerpen bespreken die de school aangaan.  


De raad bestaat uit een personeelsdeel en een ouderdeel. Ook is de directie van de school vaak adviserend lid van de M.R. Dit is bij ons op school ook zo geregeld: de directeur is bij alle vergaderingen van de M.R. als adviseur aanwezig. Het reglement waar de M.R. zich aan dient te houden ligt ter inzage op school.

 

De eerste taak van de M.R. is het behartigen van de belangen van de ouders/verzorgers,  leerlingen en medewerkers van de school.

De raad geeft over bepaalde onderwerpen advies en soms is zelfs instemming nodig voor de bestuurders om verder te mogen gaan met het uitvoeren van het gekozen beleid.

 

Onderwerpen die binnen de M.R. aan bod kunnen komen:

·         de arbeidsvoorwaarden van het personeel,

·         het vakantierooster,

·         de hoogte van de ouderbijdrage,

·         de lestijden, organisatiewisselingen e.d.

·         ook speelt de M.R. een belangrijke rol bij het aanstellen van nieuw personeel.

 
De M.R. vergadert dit jaar op de volgende data:
*     2-10-2019
*     27-11-2019
*     5-2-2019
*     25-3-2019
*     10-6-2019
Deze vergaderingen starten om 12.45 uur.

 

 

De M.R. van De Maat bestaat uit de volgende personen:

 

 

Namens het personeel:

 

Dhr. Patrick Scholing voorzitter

( 0529-451062 

8 pscholing@demaatpro.nl

 

Mevr. Dieuwertje Hoekstra lid

( 0529-451062

dhoekstra@demaatpro.nlMevr. Henriëtte Karssing-v/d Molen secretaresse

( 0529-451062

8 hekarssing@demaatpro.nl

 

Namens de ouders/verzorgers:

Mevr. Ingrid de Lange lid

Mevr. Chantal Valkema lid
Dhr. Karel van Almelo lid

 

Adviserend lid:
Dhr. B. Platzer directeur

( 06-53390182

8 bplatzer@demaatpro.nl

 

 

Indien u meer over de Medezeggenschapsraad wilt weten, kunt u contact opnemen met de voorzitter, Dhr. Peter van Blanken.