Stages

 

Waarom stage?
In het Praktijkonderwijs wordt veel aandacht besteed aan het volgen van verschillende vormen van stage.
De leerlingen verwerven op een praktische manier kennis en vaardigheden, die zij nodig hebben voor hun latere beroep, zodat iedere leerling uiteindelijk op de juiste werkplek komt.

Oriëntatie op de arbeidsmarkt
Voordat we de stages opstarten, oriënteren de leerlingen zich op de arbeidsmarkt via excursies naar verschillende bedrijfstakken. Deze excursies vinden plaats in de 2e klas.

Assessment
Om de kans op een succesvolle stage zo groot mogelijk te maken, proberen we door middel van het assessment een zo scherp mogelijk beeld te krijgen van de stagegeschiktheid van de leerling. Dit assessment vindt plaats in de 2e helft van het 2e leerjaar.

Het assessment bestaat uit verschillende onderdelen.
Zo wordt er o.a. gekeken naar de sociale en arbeidsvaardigheden en vindt er o.a. een beroepentest plaats.

Vormen van stage

Na het assessment gaan we met de minder sterke punten van de leerling aan de slag. Daarvoor kent de school verschillende trainingstrajecten :

 

1. Maatschappelijke stage
Een maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen vanuit de school via verschillende activiteiten kennis maken met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen. Daarnaast is het voor de leerlingen een mooie gelegenheid om werkervaring op te doen en om hun sociale vaardigheden te trainen.

2. Interne stage
Onder begeleiding van één van de personeelsleden doen de leerlingen allerlei werkzaamheden binnen de school, zoals: dierenverzorging, de was doen, schoonmaakwerkzaamheden binnen de school, bardienst en technische klusjes.

3. Externe begeleide stage
Het verrichten van werkzaamheden buiten de school met meerdere leerlingen onder begeleiding van een leerkracht of een technisch assistent. Hierbij valt te denken aan het werken op de kinderboerderij, de manege of in het bos.

4. Externe stage in bedrijven
Als leerlingen stagegeschikt zijn, gaan ze op externe stage: in een bedrijf worden arbeidsvaardigheden geleerd/geoefend, die nodig zijn voor het uitoefenen van dat beroep. De leerlingen worden begeleid door een werknemer van het bedrijf en door één van onze stagebegeleiders.


Nazorg
Oud-leerlingen zien we regelmatig terug op school. Ze komen even langs om te melden hoe het met ze gaat. Soms is het nodig om leerlingen ook na hun schooltijd te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking.

Voor oud-leerlingen bestaat de mogelijkheid om de avondschool te bezoeken. Op maandagavond is een aantal leerkrachten op school aanwezig voor huiswerkbegeleiding voor leerlingen die een gerichte cursus volgen bij het ROC of een ander instituut. Ook wordt hulp geboden bij gewone huis-, tuin- en keukenproblemen, waarin de nadruk ligt op de sociale omgang met elkaar.