School voor praktijkonderwijs

Wat is praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs is een vorm van
voortgezet onderwijs voor leerlingen
van 12 tot 20 jaar die begeleid worden
naar werk of een vervolgopleiding en
naar een zo zelfstandig mogelijke plaats
in de maatschappij. Om op een
praktijkschool te mogen beginnen
moet je een beschikking (verklaring)
hebben. We werken als volgt:

Op weg naar werk
In het praktijkonderwijs leren leerlingen door praktijkervaring op te doen. Ze leren dus door te doen. Theorie koppelen we aan praktische opdrachten en stages. Doel van ons onderwijs is om leerlingen naar werk toe te leiden. Ze ontwikkelen vaardigheden die ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen werken. Het grootste deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk. Een enkeling komt er via een vervolgopleiding terecht. Iedere praktijkschool heeft stagecoaches en een groot netwerk aan bedrijven/organisaties om leerlingen te helpen een passende werkplek te vinden.

Een aanpak die werkt
In het praktijkonderwijs hebben leerlingen een eigen leerroute. Deze leerroute komt in nauw overleg met de leerling en de ouders tot stand. Uitgangspunt voor het vaststellen ervan zijn de kansen van de leerling. We kijken naar wat de leerling kan en graag wil. We noemen dit het Individuele Ontwikkelings Plan. Kenmerkend voor ons onderwijs is dat we benadrukken waar leerlingen goed in zijn. ‘Jouw talent heeft toekomst!’.

Daarnaast zorgen we ervoor dat leerlingen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. Dat betekent dat een docent niet alleen voor de klas staat, maar ook coach en begeleider is. Zo krijgen leerlingen zelfvertrouwen en gaan ze met plezier naar school.

Werken aan zelfredzaamheid
Naast de competenties die nodig zijn om zelfstandig te kunnen werken, wordt binnen het praktijkonderwijs ook aandacht besteed aan het leren van vaardigheden die de zelfredzaamheid vergroten. Het gaat om sociale vaardigheden, maar ook om praktische zaken als koken en het bijhouden van het huishouden. Daarnaast maken onze leerlingen kennis met verschillende sport- en spelactiviteiten. Zo leren ze hoe ze hun vrije tijd kunnen invullen.

Door de doelstellingen en de aanpak van het praktijkonderwijs komen leerlingen in werk terecht dat echt bij ze past. Daarom kunnen we met trots zeggen:  ‘Praktijkonderwijs werkt!’

Mocht u na het bekijken van deze website nog aanvullende vragen hebben of wilt u graag een persoonlijk gesprek, schroom dan niet om ons te bellen of te mailen.

Op de pagina "Contact" vindt u hiervoor alle informatie!

 

 

 

 

    
Tot en met 28 april zijn de scholen gesloten in verband de uitbraak van het Corona-virus.
Er wordt momenteel door veel personeelsleden thuis gewerkt.
Hierdoor zal de school niet altijd geopend zijn.
Natuurlijk zijn we wel bereikbaar via email en telefoon.De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en ouder(s)/verzorger(s) bij onderwijs en zorggerelateerde vragen.